იტვირთება

"ბაღდათობა 2023" -როგორ აღნიშნავს ბაღდათი სახალხო დღესასწაულს?

"ბაღდათობა 2023" -როგორ აღნიშნავს ბაღდათი სახალხო დღესასწაულს?

16 ოქტომბერს "ბაღდათობა 2023" გაიმართება.

ღონისძიებებიმერიისშენობისწინმდებარეახლად  რეაბილიტირებულახალგაზრდობისსკვერშიშედგება.

ღონისძიებისპროგრამაასეთია:

15:00-17:00 ძველიბაღდათისფოტოების, გამოყენებითიდა  ხელნაკეთინივთებისგამოფენა;

სახელოვნებოდასაგანმანათლებლოსივრცე-თეატრალურიშემოდგომა, მაიაკოვსკიბაღდათში, ბიბლიოთეკისკუთხე;

ადგილობრივიმეწარმეებისადამეღვინეებისპროდუქციისგამოფენა-გაყიდვადეგუსტაცია;

სპორტულიღონისძიებები;

საბავშვო-გასართობიღონისძიებები;

ატრაქციონები, სახისმოხატვა;

ქუჩისორკესტრი;

ნიღბებისთეატრი;

გასტრონომიულისივრცე.

15:30-ადგილობრივიშემოქმედებითიჯგუფებისკონცერტი.

16:00- ბაღდათისსაპატიომოქალაქეებისდაჯილდოვება.

17:30- კონცერტიდათოარჩვაძისდაჩვენიკვარტეტისმონაწილეობთ.

ფოიერვერკი.


ტეგები:

Facebook - კომენტარები