იტვირთება

ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი საჩხერის საავადმყოფოს უხელმძღვანელებს

ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი საჩხერის საავადმყოფოს უხელმძღვანელებს

ეკა­ტე­რი­ნე ტი­კა­რა­ძე "სა­ჩხე­რის სა­მე­დი­ცი­ნო ცენ­ტრის" დი­რექ­ტო­რად და­ი­ნიშ­ნა. ინ­ფორ­მა­ცია bm.ge-ის ტი­კა­რა­ძემ და­უ­დას­ტუ­რა.

გა­მო­ცე­მის ცნო­ბით, ის რჩე­ბა ასე­ვე ქუ­თა­ი­სის სა­ერ­თა­შო­რი­სო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის რექ­ტო­რის მო­ად­გი­ლედ უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სა­მე­დი­ცი­ნო მი­მარ­თუ­ლე­ბით და ხელ­მძღვა­ნე­ლობს ად­რო­ნუ­ლი თე­რა­პი­ის ცენ­ტრის კლი­ნი­კურ ნა­წილს, სას­წავ­ლო ჰოს­პი­ტა­ლი­სა და მე­დი­ცი­ნის სკო­ლის პრო­ექ­ტებს, რო­მე­ლიც უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ხორ­ცი­ელ­დე­ბა.

ცნო­ბის­თვის, 2019-2021 წლებ­ში ეკა­ტე­რი­ნე ტი­კა­რა­ძე სა­ქარ­თვე­ლოს ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი ტე­რი­ტო­რი­ე­ბი­დან დევ­ნილ­თა, შრო­მის, ჯან­მრთე­ლო­ბი­სა და სო­ცი­ა­ლუ­რი დაც­ვის მი­ნის­ტრი იყო. მა­ნამ­დე კი, 2015–2019 წლებ­ში იკა­ვებ­და გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რის პო­ზი­ცი­ას „სა­ჩხე­რის რა­ი­ო­ნუ­ლი სა­ა­ვად­მყო­ფოს პო­ლიკ­ლი­ნი­კურ გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა­ში“. ხოლო, 2008-2013 წლებ­ში კი შვე­ი­ცა­რი­ა­ში, მე­სა­მე­ულ ქვეყ­ნებ­ში ჰოს­პი­ტა­ლუ­რი და სა­და­ზღვე­ვო სექ­ტო­რის გან­ვი­თა­რე­ბის კონ­სულ­ტან­ტად მუ­შა­ობ­და.


ტეგები:

Facebook - კომენტარები