იტვირთება

რამდენი ლარით დაჯარიმდებით, თუ ზამთრის საბურავებით არ იმოძრავებთ?

რამდენი ლარით დაჯარიმდებით, თუ ზამთრის საბურავებით არ იმოძრავებთ?

პარ­ლა­მენ­ტის იუ­რი­დი­ულ სა­კი­თხთა კო­მი­ტეტ­მა პირ­ვე­ლი მოს­მე­ნით გა­ნი­ხი­ლა და მხა­რი და­უ­ჭი­რა შს სა­მი­ნის­ტროს ინი­ცი­ა­ტი­ვას, რომ­ლის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, ზამ­თრის პე­რი­ოდ­ში ე.წ. ზამ­თრის სა­ბუ­რა­ვე­ბის მქო­ნე ავ­ტო­მო­ბი­ლე­ბით გა­და­ად­გი­ლე­ბის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა შე­მო­დის.

კო­მი­ტეტ­მა „ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ულ სა­მარ­თალ­დარ­ღვე­ვა­თა კო­დექსში“ და­გეგ­მილ ცვლი­ლე­ბა­ზე პირ­ვე­ლი მოს­მე­ნით იმ­სჯე­ლა.

ში­ნა­გან საქ­მე­თა მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლის ალექ­სან­დრე და­რახვე­ლი­ძის გან­ცხა­დე­ბით, ზამ­თრის პე­რი­ოდ­ში, 1-ელი დე­კემ­ბრი­დან 1-ელ მარ­ტამ­დე, სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბის მიერ დად­გე­ნილ ზო­ნებ­ში (უღელ­ტე­ხი­ლე­ბი, ასე­ვე, მა­ღალმთი­ა­ნი რე­გი­ო­ნე­ბი) და­წეს­დე­ბა მო­თხოვ­ნა, რომ სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ა­ლე­ბას ოთხი­ვე ბორ­ბა­ლი აღ­ჭურ­ვი­ლი ჰქონ­დეს ზამ­თრის სა­ბუ­რა­ვი. იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ მძღო­ლი ამ მო­თხოვ­ნას არ შე­ას­რუ­ლებს მას და­ე­კის­რე­ბა ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი სან­ქცი­ე­ბი - ჯა­რი­მა 100 ლა­რის ოდე­ნო­ბით და მარ­თვის მოწ­მო­ბა­ზე 5 ქუ­ლის დაკ­ლე­ბა. სა­ბუ­რა­ვე­ბის ტექ­ნი­კურ პა­რა­მეტ­რებს სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბა და­ად­გენს.

რო­გორც ალექ­სან­დრე და­რახვე­ლი­ძემ აღ­ნიშ­ნა, გან­სა­კუთ­რე­ბულ შემ­თხვე­ვა­ში, მე­ტე­ო­რო­ლო­გი­უ­რი პი­რო­ბე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, ორ ბორ­ბალ­ზე მო­ცუ­რე­ბის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო ჯაჭ­ვე­ბის ქო­ნის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა იარ­სე­ბებს.


ტეგები:

Facebook - კომენტარები